આજનો સુવિચાર

સુવિચાર :- તમારી પાસે જે નથી તેની ચિંતા છોડશો તો જ તમારી પાસે જે છે તેનો આનંદ મેળવી શકશો. !!

મંગળવાર, 26 મે, 2015

શાળા તથા પેસેન્ટરનો ડાયસ કોડ જાણવા માટે

ઓનલાઈન બદલી ફોર્મ ભરવા જરૂરી શાળા તથા પેસેન્ટરનો આધાર ડાયસ કોડ જાણવા માટે

" Primary Teachers online badli jaherat in newspaper "


ગુણોત્સવ-૫ નું પરિણામ જાહેર

Check Here : Click Here

Gunotsav nu result jova niche ni link ma tamari school no code edit karine browser ma kholo.....
Result khuli jase.
Aa year nu new result j che. 
Schcd= pachi tamari school no dise code lakhvo.


http://www.gunotsav.org/ReportViewer.aspx?schcd=24020806301&gunotsav=2015